al-Marwazîs koncentration

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/36-37)

Abû Bakr as-Sibghî sade:

“Jag upplevde två imamer som jag dock aldrig hörde något av: Abû Hâtim ar-Râzî och Muhammad bin Nasr al-Marwazî. Vad Ibn Nasr beträffar, har jag inte sett någon be så väl som han. Jag fick reda på att en geting stack honom på pannan så att han började blöda. Han reagerade inte.”

Muhammad bin Ya´qûb bin al-Akhram sade:

“Jag har inte sett någon be så väl som Muhammad bin Nasr al-Marwazî. En mygga stack honom i örat så att det började blöda och landa på hans näsa utan att han viftade bort den. Vi förundrades över hans fina bön, hans koncentration och hans genomförande av bönen. Han placerade hakan på bröstet och stod upprätt som en bräda.”