al-Ma’ribî var från Ahl-us-Sunnah

Abûl-Hasan al-Ma’ribî sade:

”Hör det inte till Ahl-us-Sunnahs principer att inte göra Tabdî´ på en Sunnî förrän villkoren är uppfyllda och hindren är avvärjda? Det säger Shaykh-ul-Islâm uttryckligt i ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (28/500-501).”

1 – Vi brukade anse att du är från Ahl-us-Sunnah till dess att vi på sistone insåg att du inte alls är det.

2 – När jag refererade till den angivna referensen såg jag att ämnet berör Khawâridj och Takfîr på deras individer. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”När det kommer till att göra Takfîr på deras individer och döma dem till evigt helvete, så beror det på att Takfîrs villkor uppfylls och att dess hinder avvärjs.”

Detta är ett svindleri från din sida, Abûl-Hasan. Ämnet handlar om meningsskiljaktigheten om Takfîr på deras individer och ifall de skall hamna i det eviga helvetet medan du tillämpar det på Tabdî´ på en innovatör. Det finns flera skillnader mellan de båda frågorna. Shaykh-ul-Islâm talar alltså om Takfîr på Khawâridjs individer. Takfîr på en sådan person berör flera saker:

1 – Han döms till ett evigt helvete och det blir omöjligt för honom att ta del av medlingen och lämna helvetet.

2 – Det är lovligt att döda personen.

3 – Han ärvs inte. Hans egendom går till det muslimska finansministeriet.

4 – Han skall inte begravas bland muslimerna.

5 – Begravningsbönen skall inte bes för honom.

6 – Hans hustru separeras från honom utan skilsmässa.

Vad innovatören beträffar, så är han fortfarande muslim. Dock skall det varnas för honom och han skall bojkottas för välgångens skull så att hans innovation inte sprids. Jämför de båda domarna. Det är väldigt olyckligt att du för studenterna bakom ljuset med det här svindleriet som består av dessa stora skillnader. Skall du inte frukta Allâh?