al-Ma’ribî borde tacka Rabî´ al-Madkhalî

Abûl-Hasan al-Ma’ribî sade:

”Om ni säger att flera lärda har rått Abûl-Hasan, så säger jag att alla dessa lärda har fått sin information från Shaykh Rabî´. De har med andra ord inte kommit med något nytt. Det finns ingen nytta av skrämsel. Referensen är känd och den är bara en till antal.”

Låt oss säga att all information kommer från Shaykh Rabî´ och att den är korrekt; vari ligger problemet i att återvända till sanningen?

Är det rimligt att alla människor får sin information från Shaykh Rabî´ och att deras åsikt är begränsad vid Shaykh Rabî´s åsikt och att deras svar är begränsade vid Shaykh Rabî´ svar? Det är orimligt och otroligt. Överdriften och skrämseln står med andra ord du för.

Det stämmer att Shaykh Rabî´ har kritiserat dig mycket. Han har kritiserat din bok ”as-Sirâdj al-Wahhâdj”, dina kassettband och dina artiklar vari du avviker från sanningen och riktigheten. Det är din skyldighet att tacka honom för att ha visat dig sanningen och klargjort dina fel för dig1.

1Shaykh Rabî´ sade:

”Enligt dina ord är det inte tillåtet för människorna att acceptera Ibn Taymiyyahs avvisningar däribland hans avvisningar av ar-Râzî och Râfidhah i boken ”Minhâdj-us-Sunnah”. Detsamma gäller alla andra lärdas avvisningar.”