al-Mahdî är ett av Domedagens större kännetecken

Fråga: Är al-Mahdîs uppkomst ett av Domedagens större eller mindre kännetecken?

Svar: Han är ett av Domedagens större kännetecken. Mot slutet av hans tid dyker ad-Dadjdjâl upp.