al-Madkhalîs bok “Manhadj-ul-Anbiyâ'” är en dyrbar bok

Fråga: Vad anser ni om Rabî´ bin Hâdîs bok ”Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh”?

Svar: Må Allâh belöna honom väl. Däri klargör han hur al-Ikhwân al-Muslimûns kall börjar där profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall slutade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började med uppfostran medan de börjar med kampen efter makten. Boken är dyrbar.