al-Madkhalîs avvisningar av ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq och Bakr Abû Zayd är korrekta

Den sjätte – Shaykh ´Abdullâh sade:

”Dessutom gav han sig på Shaykh ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq och tolkade hans tal på ett vilseledande sätt trots att de har varit vänner en längre tid.”

Allâh är fri från brister, Shaykh ´Abdullâh! Sådana som du befaller oss att endast skriva det vi har kunskap om på samma sätt som fadern känner sin son. Vad får dig att tro att Shaykh Rabî´ har ljugit om ´Abdur-Rahmân bin ´Abdil-Khâliq?

Vem är det som har berättat för dig att Shaykh Rabî´ inte har fördömt ´Abdur-Rahmân bin ´Abdil-Khâliq flera gånger innan han skrev något mot honom?

Därefter anklagar du Shaykh Rabî´ för att tolka ´Abdur-Rahmâns tal på ett vilseledande sätt. Samma anklagelse riktas i så fall mot den ädle fadern Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz. Han debatterade ju med ´Abdur-Rahmân rörande flera frågor och övertygade honom om de synder och lögner som han hade begått. Han manade honom till ånger för det och ålade honom att göra det öppet i saudiska och kuwaitiska tidningar. Faktum är att han ålade honom att göra det i en bok som skulle spridas på samma sätt som hans felaktiga böcker spreds.

Detta är ett snabbt klargörande som jag inte avsåg skulle komma som en avvisning. Dock nämner jag det för att påminna vår Shaykh och våra bröder som älskar sanningen – och påminnelse gagnar de troende.

Angående Shaykh Bakr Abû Zayds – må Allâh leda oss och honom till framgång – blad i vilka Shaykh ´Abdullâh antydde att Shaykh Rabî´ avvisas, så har Shaykh Rabî´ redan avvisat dem tillräckligt nog. Således finns det inget behov av att nämna och diskutera dem här. Avvisningen finns i boken ”al-Hadd al-Fâsil bayn al-Haqq wal-Bâtil”. Den som vill ha sanningen och älskar den kan alltid hänvisa dit.