al-Luhaydâns råd till ungdomarna som förtalar al-Albânîs troslära

Fråga: Hur råder ni de många ungdomarna som säger att al-Albânî hade fel när det kommer till Îmân-frågan och att han var Murdji’î?

Svar: Jag vet inte vad de vill uppnå med detta. Finns det inget annat att göra än att gräva upp de döda? Det råder inga tvivel om att Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânî tillhör de lärda som försvarade Hadîth. Han har gjort en stor nytta.

Vad gäller att vara felfri, är det endast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är det. Ingen är felfri efter Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den bäste efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var [Abû Bakr] as-Siddîq, därefter [´Umar] al-Fârûq, därefter [´Uthmân] Dhûn-Nûrayn, därefter ´Alî och därefter deras resterande bröder. Ingen av dem var felfri. Den som säger att någon annan skapelse än profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är felfri hör till de mest vilseledda människorna.

Varje muslim är ålagd att be om nåd för Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) och för alla andra lärda som har gått bort. Vad gäller Murdji’î eller inte och liknande frågor, är det endast de som verkligen bemästrar frågan som får gå in i den. För övrigt känner de lärda till de lärdas kapacitet.