al-Luhaydân om Saudiarabien

Saudiarabien är ett islamiskt kungadöme och lov och pris tillkommer Allâh. Landet styrs med all rätt av islamisk lag och föreskrift. Dess fundamentala arbeten och lagordningar är tyglade vid att inte avvika från islam. När landet fördömer en liknande handling1 gör det det utifrån sin religion och dess islamiska ställning, ty landet är de två Heliga moskéernas och det islamiska budskapets land. Då är det inte konstigt att det fördömer oförskämdheter, förkastar brottslingarnas brott och varnar för varenda som gör ett brott eller behagas av det.

1Shaykh Abû ´Umar Usâmah bin ´Atâ’ bin Hamad sade: ”Han syftar på attentatet mot WWC i New York.”