al-Luhaydân om Rabî´ al-Madkhalî och splittringen i Irak

Frågeställare: Jag har en fråga.

Programledare: Varsågod.

Frågeställare: Vi har ett par bröder, ett par studenter, i Irak som har börjat göra Tabdî´ på varandra på grund av vissa utslag av vår Shaykh och ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî (hafidhahullâh) till vissa studenter. Ungdomarna har använt sig av dem och gjort Tabdî´ på varandra. Nu råder en prövning i Irak. De har splittrats sinsemellan. Hur råder ni dessa studenter som har börjat göra Tabdî´ på vissa studenter bland Salafiyyûn och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Programledare: Abû ´Â’ishah? Abû ´Â’ishah? Abû ´Â’ishah?

Frågeställare: Ja? Ja?

Programledare: Menar du nu att studenterna i Irak gör Tabdî´ på varandra eller de lärda utanför Irak?

Frågeställare: Nej. De gör Tabdî´ på varandra eller rättare sagt att de gör Tabdî´ på personen som inte gör Tabdî´ på den som Shaykh Rabî´ har gjort Tabdî´ på.

Programledare: Jag söker skydd hos Allâh. Okej. Se fram emot svaret då!

Shaykh Sâlih! Det här ämnet cirkulerar idag. Vissa av dem förlitar sig på de stora lärda i Saudiarabien och ert namn nämns alltid i dessa sammanhang som grupperingar, Tabdî´ på människor och så vidare. Detta fanns hos oss ett tag. Sedan gick det över till Algeriet och Irak. De förlitar sig på de stora lärda och behagas ibland av dig. De nämner alltid ditt namn och andra stora lärda. Vad säger ni om denna fråga?

al-Luhaydân: Först och främst råder jag irakierna att ignorera dessa oenigheter. De lever i en väldigt allvarlig och svår situation och de är sysselsatta med saker och ting som var okända för irakierna, bortsett från enstaka fall som måste förkastas.

För det andra är Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî en av de lärda. Han är en förträfflig man. Han har Salafiyyahs sanna troslära.

Angående Tabdî´, så kan en person göra Tabdî´ på en annan utan att innovationen tar ut personen ur religionen. Han kanske kritiserar vissa kallare och anser att de har fel. Och det råder inga tvivel om att måttstocken om vad som är rätt och fel är Allâhs tal och Hans sändebuds tal (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Dessa som stämplas som innovatörer är kanske inte alls innovatörer. De kanske endast tar lätt på vissa saker. Vissa av dagens människor forskar kring frågor som det råder olika uppfattningar om. De letar efter det enklaste som frågeställaren, eller samhället som han lever i, kan acceptera för att därefter presentera det. Men för att dessa frågor skall tas upp och presenteras krävs det att de stämmer överens med Sharî´ah och vägledningen; den ädla Qur’ânens verser och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Om en person inte förstår en fråga, tar han upp den med de andra och säger:

”Den och den säger så och så om den och den.”

Om de hade tagit upp detta med Shaykh Rabî´, skulle han ha förklarat för dem att han inte avser denna farliga och avskräckande metodik och väg. Han skulle ha förklarat för dem att han avser dessa som tar lätt på saker och ting och säger att var och en gör det som är korrekt enligt honom utan att fördöma den andre. Nej. Det är inte heller rätt. Det är obligatoriskt att sanningen råder över människornas inriktningar.