al-Luhaydân om kvinnans otrogne Mahram

Fråga: Kan den otrogne vara Mahram till en kvinna?

Svar: Islam är inget villkor för att en man skall kunna vara Mahram, även om det är viktigare och bättre att han är det. Han blir Mahram om hon är förbjuden för honom enligt islam och hans egen religion. Om personen däremot tillhör en religion som tillåter äktenskap släktingar emellan, anses han inte vara hennes Mahram. Elddyrkarna tillåter exempelvis äktenskap med syskon och liknande. Det är bättre att ha en Mahram som anser det vara evigt förbjudet att gifta sig med henne än att inte ha någon Mahram alls.