al-Luhaydân om Ibn Lâdin

Publicerad: 2010-01-29
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
Referens: https://sahab.net/forums/showthread.php?t=364343
https://www.youtube.com/watch?v=gyIKFTMwJYk

Angående det som sägs om Usâmah, så vet vi inte vad som sker mellan honom och Allâh. Men till synes är han en person som manar till ondska och sår fördärv på jorden.

Vi brukade inte höra talas om hans positiva frukter och vi hade ingen kännedom om dem.

Vad gäller hans propaganda och tal, så tyder de på att han är okunnig medan han själv anser sig vara kunnig.

Det kan finnas folk bakom honom som strävar efter att få förstöra detta land och andra islamiska länder. Jag kan inte säga att han har Öst och Väst bakom sig, men han måste ha några onda element bakom sig.

Det finns nämligen ingen grund till att säga att han är en kallare eller att han förbättrar tillståndet och ställer till rätta. Och om man skulle säga att han är en av dem som sår fördärv, så är det till synes korrekt.