al-Luhaydân om Hasan al-Mâlikîs sjuka hjärta

I dessa kanaler talar folk som nedvärderar följeslagarna samtidigt som de säger att de inte är innovatörer. Jag har fått reda på att den här personen säger att Khomeini var bättre än Mu´âwiyah bin Abî Sufyân (radhiya Allâhu ´anhumâ). Vi förmodar att han är en Shî´î Ithnâ ´Asharî. Jag hör hur han förnekar det, men hans ställningar och trosrelaterade studier tyder dock på det. När Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) kom på tal sade han:

”Han var en kallare, ingen profet.”

Vem har sagt att han var profet så att du skall behöva säga att han var en kallare och ingen profet? Men detta bevisar att han har ett sjukt hjärta.