al-Luhaydân om filmade föreläsningar

Fråga: Vad anser ni om att föreläsningar filmas i moskén?

Svar: Det råder inga tvivel om att avbildning är inget gott. Men om syftet är endast bra och inte för att föreläsaren skall bli populär eller visa att han har haft en föreläsning inför den här samlingen, utan för att visa att denna stora samling har kommit för att lyssna till godhet och tillrättavisning, så hoppas jag att det är okej. Annars behövs ingen filmning. Så bra och vackert det är när det inte finns någon avbildning i moskén!