al-Luhaydân om Djarh och Ta´dîl

Fråga: Anses Djarh och Ta´dîl (Kritik och beröm) bland Ahl-us-Sunnahs kallare och studenter tillhöra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik?

Svar: Tiden för den Djarh och Ta´dîl som kunskap och tal baseras på har tagit slut. Den tog slut efter att Sunnah hade framförts från en lärd till en annan. Kunskaperna är nedskriva idag. Sunnah är nedskriven.

Det enda som är kvar är att fråga och tala om en viss person. Kan man lita på honom när han lär ut eller svarar på frågor? Om man får reda på att han har syndiga tankar, underrättningar eller domslut,  skall han undvikas efter att man har gett honom råd och talat honom till rätta.

Rivaler som är på samma nivå kan säga saker om varandra som inte stämmer. Det är inget nytt. Det är mycket gammalt. En person kan ha en meningsskiljaktighet med en annan och anse att meningsskiljaktigheten som härrör från personen är en trotsig synd. Liknande fall tog inte de gamla lärda hänsyn till.