al-Luhaydân om Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Hör det till Salafs metodik att blandas med Ahl-ul-Bid´a och andra? Vad råder ni dem kring det?

Svar: Jag vet inte vilka innovationer det handlar om.

Fråga: Exempelvis olika grupper…

al-Luhaydân: Som?

Frågeställare: Som al-Ikhwân al-Muslimûn, Djamâ´at-ut-Tablîgh, älsklingarna, och andra grupper.

Svar: Djamâ´at-ut-Tablîghs handling är en innovation.

al-Ikhwân al-Muslimûn gör ingen skillnad mellan Râfidhah Shî´ah och andra. För dem handlar det bara om att vara tillsammans. Det motstrider Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Människan skall välja ett bra umgänge. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det rättfärdiga umgänget är som en parfymförsäljare. Om du inte får något från honom får du i alla fall känna hans doft. Det dåliga umgänget är som en smed. Om du inte bränns av hans eld får du i alla fall hans gnistor på dig.”

Man skall alltså veta vad den andre är för något.

Djamâ´at-ut-Tablîgh har kolossala och skadliga villfarelser ehuru de ser skenbart bra ut.