al-Luhaydân om al-Qaradhâwî och al-Ikhwân al-Muslimûn

Jag har lyssnat på Shaykh ´Abdur-Rahmân al-Barrâks tal i vilket han tillrättavisar Yûsuf al-Qaradhâwî. Han har verkligen gjort riktigt dåligt ifrån sig. Varför skall han blanda sig och skriva till kungen – må Allâh vägleda honom till framgång – och tacka honom för det ena och be honom verkställa det andra.  Borde han inte i stället förbjuda människorna praktisera större avguderi när han satt vid al-Husayns moské? Du kan inte finna att al-Ikhwân al-Muslimûn förbjuder större avguderi. De är bara ute efter att det politiska styret skall vara islamiskt.

Den här mannen skrev till kungen och vädjade om att kvinnorna skall få köra bil. Må Allâh belöna Shaykh ´Abdur-Rahmân al-Barrâk för vad han har skrivit och må Han vägleda Yûsuf al-Qaradhâwî.

Yûsuf al-Qaradhâwî reste till Iran och andra länder för att ena muslimerna. Hur skall muslimerna enas om en väg när det finns de som avlägger löften i al-Husayns namn, tillber al-Husayn, ber honom om hjälp och anser att det är bättre att vallfärda till hans grav än att vallfärda till Makkah?

Fråga: Beträffande Shaykh Yûsuf al-Qaradhâwîs förhållanden till median och demonstrationer, undrar vissa hur en lärd kan avvisa en annan lärd offentligt och borde det inte ske hemligt i stället? Vad säger ni om det?

Svar: När jag för ett tag sedan var i Haram och talade om demonstrationer och förklarade att uppror mot makthavaren via demonstrationer är ett fördärv och att ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) mördades i islams första demonstration, sade han att al-Luhaydâh har fel och att man måste demonstrera för att få stopp på orättvisorna.

Den som känner till al-Ikhwân al-Muslimûns metodik och läser hur de skall förhålla sig till al-Ikhwân al-Muslimûns instruktörer när det kommer till rättigheter och lydnad, inser att de inte har någon korrekt och ren lära.