al-Luhaydân om al-Madkhalî

Fråga: Jag hör och läser hur vissa förtalar den ädle Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî och varnar för honom och för att ta kunskap från honom. De säger att han inte är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, vilket har förvirrat mig. Vad är domen för det?

Svar: Det råder inga tvivel om att han tillhör de lärda och Shaykh ´Abdul-´Azîzs [bin Bâz] elever i al-Madînah. Han var en av professorerna vid universitet i al-Madînah. Jag känner inte till att han har avvikit inom troslära eller karaktär. Det enda jag vet om honom är att han är bra och tillhör de goda och att han konfronterar människor som sprider prövningar.