al-Luhaydân om al-Gharayânî och Rabî´ al-Madkhalî

Fråga: Vi har fått reda på vad Shaykh Rabî´ (hafidhahullâh), Shaykh Muhammad bin Hâdî (hafidhahullâh) och Shaykh Ahmad Bâzmûl säger om as-Sâdiq al-Gharayânî. Accepteras deras uttalanden om honom och tillhör de de lärda…

Svar: Är al-Gharayânî Libyens Muftî?

Frågeställare: Ja.

al-Luhaydân: Det enda jag vet om honom är att han hade fel när han ålade er att fasta.

Frågeställare: Han säger likaså att det är obligatoriskt för samtliga muslimer att gå ut och demonstrera…

Svar: I vilket fall som helst betyder det att han följer al-Ikhwân al-Muslimûns metodik.

Frågeställare: Betyder det att dessa Mashâyikhs ord accepteras? Är de pålitliga då det finns vissa ungdomar…

al-Luhaydân: Jag fastslår att Shaykh Rabî´ al-Madkhalî är en man som är ren i sin religion.