al-Luhaydân om al-´Ar´ûrs uttalande om fasthållningen vid Allâhs rep

Fråga: En populär person, som anses vara en kallare enligt många människor, sade i en TV-kanal den 2012-03-12/1433-04-29:

”Efter att den väldige Herren hade befallt detta, befallde Han enighet. Vad är det för synd med det? Fri är Allâh från brister! Han säger till folkmassorna, världen och de troende:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâh rep.”1

Han sade inte att man skulle hålla fast vid en viss grupp. Observera att Han inte heller sade att tro på och hålla fast vid endast en profet och inga andra profeter. Den här frågan är viktig… Människor runtom världen! Muslimer runtom världen!”

al-Luhaydân: Är detta en kallare?

Frågeställare: Detta är hans ord. Han är populär i TV.

al-Luhaydân: Tyder allt populärt på något bra?

Frågeställare: Frågan handlar om detta.

al-Luhaydân: Fri är Allâh från brister!

Frågeställare: Vi fortsätter med frågan.

al-Luhaydân: Detta är en ren villfarelse.

Frågeställare: [Han säger]:

”Muslimer runtom världen! Kristna runtom världen! Den här versen säger:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâh rep.”2

Det vill säga att även den kristne skall hålla fast vid Allâhs rep. Även juden skall göra det. Så enas religionerna. Religionerna enas om de håller fast vid Allâhs sanna rep. Det betyder med Indjîl som uppenbarades för ´Îsâ (´alayhis-salâtu was-salâm), Tawrâh som uppenbarades för Mûsâ och Qur’ânen som uppenbarades för honom (´alayhis-salâtu was-salâm). Detta är Allâhs rep. De är alla ett rep då de alla kommer från en Herre. Vi skall alla hålla fast vid det. Om vi verkligen håller fast vid det utmed som har uppenbarats i dessa tre skrifter, håller vi fast vid Allâhs rep.”3

Vad säger ni om detta?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en jude eller en kristen som vet om mig och sedan förnekar mig, utan att han tillhör Eldens befolkning.”

Detta är inte alls en fasthållning vid Allâhs rep. Skrifterna är förvrängda. Även om det finns delar av originalet däri, har de förvrängts. Den som uttryckligen manar till detta skall ni ifrågasätta hans islam. Det vill säga den som manar till att Qur’ânen, Indjîl och Tawrâh skall utgöra en referens och att ens tro inte är giltig om man inte handlar utmed någon av dem. Vi ber Allâh om sundhet.