al-Luhaydân om äktenskap med Shî´ah

Fråga: En ungdom från Shî´ah har friat till en kvinna från Ahl-us-Sunnah. Får hon gifta sig med honom? Vad är domen om det inte är tillåtet? Vad råder ni henne med tanke på att landet som hon bor i tillskrivs Ahl-us-Sunnah och tillåter ett liknande äktenskap?

Svar: Det är inte tillåtet att hon gifter sig med en man från Shî´ah som är Ithnâ ´Ashariyyah. Det är inte tillåtet för hennes förmyndare att gifta bort henne till någon av dem. Hon är inte tillåten för honom och han är inte tillåten för henne.

Det är inte tillåtet för en muslim att gifta sig med en kvinna från Shî´ah förrän hon lämnar sin troslära. Den ena trosläran går inte ihop med den andra trosläran när det kommer till trosläran, kärleken, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättighet och hans följeslagares rättighet.  Akta er för att ge bort era döttrar till folk som inte är tillåtna för dem.