al-Luhaydân om ´Amr Khâlid

Fråga: En tillrättavisare i TV säger att Iblîs inte har hädat, att karaktären är bättre än bönen, fastan, vallfärden och tillbedjan och att profeten endast skämtade med kvinnorna när han sade till dem att de har en reducerad religion och ett reducerat förstånd. Den här personen kallas för ´Amr Khâlid. Vad säger ni om detta?

Svar: Det är inte lämpligt att ange personen som en ”kallare” (Dâ´iyah) om man inte anger honom som en kallare till villfarelse. En person som talar på detta vis kallar inte till det goda och inte heller är han framgångsrik. Han säger det ena och det andra om Iblîs och förvränger profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade för kvinnorna innebörden av deras reducerade förstånd och religion. Kvinnan skadas inte av sin reducerade religion. Hon går dock miste om mycket gott under tiden. Det är däremot något som Allâh har bestämt för henne.

Idag har det dykt upp många vidriga framträdanden och osunda forum. Människor som kallar till villfarelse har kommit in i de goda forumen. De kallas inte för ”kallare” (Du´âh) om man inte säger att de kallar till fördärv, synder, orättvisa och aggression.

Den som ser ned på en religiös fråga eller tolkar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord på ett sätt som avviker från hans avsikt och det som muslimerna känner till, riskerar att uteslutas ur religionen helt och hållet.

< index