al-Luhaydân i Egypten

Fråga: Vissa människor säger att några av våra lärda har hyllat och prisat al-Ikhwân al-Muslimûn. Vad råder ni?

Svar: Vad gäller mig, så är min åsikt om dem känd sedan en lång tid tillbaka. al-Ikhwân al-Muslimûn grundades i Egypten. Grundaren var Hasan al-Bannâ. Han blev dödad. Det var innan 1350. Jag har inte hört en enda gång att de fördömer det större avguderiet som praktiseras vid al-Badawîs grav. Jag har varit i Egypten. Jag har varit i al-Husayns moské. Jag har sett folk göra Tawâf runt det som de säger är al-Husayns grav. Jag har sett hur en egyptier läser ur en Hadîth-bok i al-Husayns moské och säger:

”Jag svär vid den här personens status.”

Jag vet inte om han var Ikhwânî eller något annat, men jag menar att… Jag var tillsammans med saudiska al-Ikhwân al-Muslimûn som på den tiden studerade med mig. Jag har aldrig hört att de fördömer innoverade läror som praktiserar avguderi. De säger att de först skall börja korrigera när de har samlat ihop människorna och bildat ett land. Men vad händer med dem som dör innan landet bildas?

Innan Mursî tog makten bad jag Allâh att inte låta någon från al-Ikhwân al-Muslimûn få makten. Det finns trots allt en skillnad mellan en vilsen makthavare och en makthavare som säger sig förespråka islam. Det är bättre att människorna vet att han är vilsen. Problemet ligger i att en person hävdar att han förespråkar islam.

Jag vet hur det nämns i al-Bannâs ”al-Mudhakkirât” att han brukade bege sig till Sûfiyyah i Egypten och hälsa på dem i samband med evenemang. Denna typ av Tasawwuf förespråkade panenteism, något Ibn ´Arabî och andra trodde på. Den som vill veta mer får läsa om Tasawwuf och Sûfiyyah.