al-Kursî – en materiell skapelse som befinner sig ovanför himlen

95 – ´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Zakariyyâ, från Abû Ishâq, från Sa´d bin Ma´bad: Asmâ’ bint ´Umays berättade för mig:

”Medan de var i Abessinien kom Dja´far till henne gråtandes. Hon sade: ”Vad är det med dig?” Han sade: ”Jag såg en rik abessinier, ung och ståtlig, gå förbi en kvinna och hälla ut hennes mjöl så att det skingrades i vinden. Hon sade: ”Jag låter dig vara till Dagen då Konungen sätter Sig på al-Kursî och tar från förtryckaren och ger till den förtryckte.”

96 – Yahyâ al-Himmânî berättade det för oss: Khâlid bin ´Abdillâh berättade för oss, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från ´Abdullâh bin Buraydah, från sin fader som sade:

”Efter att Dja´far hade återvänt från Abessinien frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom: ”Vad är det märkligaste som du har sett i Abessinien?” Han sade: ”Jag såg en kvinna bära på en korg med mat på sitt huvud. Då kom en ryttare och kastade bort den. Hon satte sig ned och började samla ihop den. Därefter vände hon sig om och sade: ”Ve dig! Vad skall du göra om Konungen placerar Sin Kursî och tar från förtryckaren och ger till den förtryckte?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta och förundrades över det. Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må Allâh inte rena ett samfund som inte tar från den starke och ger till den svage utan att denne besväras.”1

98 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd – Ibn Salamah – berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år. Avståndet mellan fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han känner ert tillstånd.”

99 – Yahyâ al-Himmânî och Abû Bakr berättade för oss: från Wakî´, från Sufyân, från ´Ammâr ad-Duhnî, från Muslim al-Batîn, från Sa´îd bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”al-Kursî är de två fötternas plats och tronen kan bara uppskattas av Allâh.”2

101 – Yahyâ al-Himmânî berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid som sade:

”Himlarna och jorden i förhållande till fotpallen är som en ring i ödemarken.”

al-Marîsî! Ta dessa kända och återberättade rapporteringar och jämför dem med din tolkning som du har motstridit Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med!

1adh-Dhahabî sade: ”Dess berättarkedja är sund.” (al-´Uluww, sid. 68)

2al-Hâkim sade: ”Autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-Mustadrak (2/282)) adh-Dhahabî sade: ”Dess återberättare är pålitliga.” (al-´Uluww, sid. 61) al-Azharî sade: ”Den här rapporteringens autenticitet har de lärda enats om.” (Tahdhib-ul-Lughah (10/61))