al-Khadhir och Ilyâs är döda

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Minhâdj-us-Sunnah an-Nabawiyyah (1/96-97)

Den korrekta åsikten som de forskande lärda har kommit fram till är att Ilyâs och al-Khadhir är döda och att det inte finns någon mellanhand mellan Skaparen och skapelsen i samband med Allâhs uppehälle, skapande, vägledning och seger. Sändebuden är endast medlare mellan Skaparen och skapelsen när det kommer till förkunnandet av budskapet. Man kan inte uppnå någon lycka om man inte lyder sändebuden.

Angående Hans skapande, uppehälle, vägledning och seger, så är det endast Allâh som förfogar över dem. De beror inte alls på sändebudens liv. Faktum är att inte ens segern eller uppehället beror på sändebudens liv.