al-Khadhirs profetskap och nuvarande liv

Fråga: Hör al-Khadhir till Allâhs (ta´âlâ) Awliyâ’ och lever han nu?

Svar: De lärda är oense huruvida al-Khadhir var en Walî eller en profet. Jag anser att den starkaste åsikten är att han var en profet. Hänvisa till hans berättelse i kapitlet ”al-Kahf” som tyder på att han var en profet. Det råder som sagt meningsskiljaktigheter i frågan. När en student säger ”Detta är den korrekta åsikten”, skall ni veta att den är så enligt honom. Någon annan kan tycka att han var en Walî.

Beträffande hans liv, lever han inte. Beviset för det är att varenda en som upplever profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid efter att han har blivit profet måste tro på honom och följa honom. Om al-Khadhir hade levt, skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha sagt att han har kommit till honom och trott på honom och följt honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om min broder Mûsâ hade levt, skulle han endast fått följa mig.”

Allâh slöt en pakt med samtliga profeter och deras anhängare att tro på profeten och att följa honom. När vi då inte vet att al-Khadhir kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att tro på honom, vet vi att han dog innan honom.