”al-Khadhir gick förbi och hälsade på oss”

De lärda har delade åsikter om al-Khadhir var en profet eller en rättfärdig man samt om han är död eller fortfarande vid liv.

För mig framgår det som att han inte var profet och att han dog på sin tid som alla andra människor. Det är märkligt att det finns förträffliga lärda som anser att han fortfarande lever. Måhända svarar han på en fredshälsning under tiden som han undervisar. När han blir frågad vems fredshälsning han svarade på säger han:

”al-Khadhir gick förbi och hälsade på oss.”

De kan säga så trots att de hör till de förträffliga lärda. Fri är Allâh från brister! När man tror på något börjar man inbilla sig det också. Hur kan annars al-Khadhir vara en osynlig människa? Hur kan han vandra över hela världen? På vilket sätt gör han det? Vad är det som transporterar honom?

Den korrekta åsikten är alltså att al-Khadhir inte var profet. Han fick dock inspirationer från Allâh som gav honom kunskap om saker och ting som Mûsâ saknade. Likaså dog han på sin tid med sina medmänniskor.