al-Kawtharîs förhållande till Mudjâhid

Abû ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-´Abbâs berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss: Rawh underrättade oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Nadjîh, från Mudjâhid som sade om Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا

Vi kallade på honom från berget Sinais högra sida och drog honom intill Oss i en hemlighetsfull gemenskap.”1

Mellan den sjunde himlen och tronen finns 70.000 ridåer; ridåer av ljus, mörker, ljus och mörker. Han drog Mûsâ intill Sig så att endast en ridå återstod mellan Honom och honom och han kunde höra pennans skrift:

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

Herre, visa Dig för mig.”23

Det vill säga – och Allâh vet bättre – att Han närmade honom tronen så att det bara fanns en ridå kvar mellan Mûsâ och tronen.

119:52

27:143

3Bortsett från den felfries (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord utgör inga människors ord något bevis. Mudjâhid brukade återberätta Bokens folks skrifter varvid han uttalade sig utifrån sin uppfattning.