al-Kawtharîs förhållande till ´Abdullâh bin ´Amr

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Då Allâh hade skapat Âdam skakade Han om honom som en ryggsäck som föll ned som larver. Därpå tog Han två grepp och sade till det högra: ”I paradiset.” Till det andra sade Han: ”I Elden.”1

1Han rapporterade myckna israelitiska rapporteringar. I grund och botten återberättade han fler hadîther än Abû Hurayrah, men stora efterföljare lät bli att återberätta från honom på grund av flera orsaker varav en var hans myckna återberättelser från israeliterna. Följaktligen återberättas bara få hadîther från honom.