al-Kawtharî i ett nötskal

Det kan vara lämpligt att underrätta läsaren om vad Djahmiyyahs och Mu´attilahs härförare i dag har skrivit. Det är han som heter Zâhid al-Kawtharî. Studenterna känner till al-Kawtharî och hör talas om honom.

al-Kawtharî var Hanafî sett till rättsskolan, Mâturîdî sett till trosläran om den nu skall bestämmas. Annars prövade Allâh honom med hat mot Sunnah och Ahl-us-Sunnah och Muhaddithûn från de stora imamerna fram till hans tid. Ingen imam som höll fast vid Sunnah undkom honom och framför allt inte Imâm ash-Shâfi´î. Han förtalade varenda en. Alla som bekräftade Allâhs egenskaper och fördömde skolastikerna var hans fiender. När han fick reda på hur slående Imâm ash-Shâfi´î hade uttalat sig om skolastikerna när han sade:

”Jag anser att skolastiker skall slås med palmblad och sandaler. De skall föras bland människorna och det skall ropas ut: ”Så här går det för den som lämnar Qur’ânen och Sunnah för skolastiker.””

blev han kaotisk. Han började ge sig på den här imamen. Ibland förtalade han hans språk. Ibland förtalade han hans härkomst. Alla muslimer, för att inte tala om studenter, vet vem Imâm ash-Shâfi´î är. Och så vidare. Han skonade endast dem som han inte visste hade fördömt skolastikerna och skolastiken. För övrigt skonade han inga lärda från Ahl-us-Sunnah. Det är al-Kawtharî i ett nötskal.