al-Kawsadjs frågor till Ahmad bin Hanbal

Ishâq bin Mansûr al-Kawsadj sade:

”Jag sade till Ahmad: ”Berätta för mig vilka Murdji’ah är.” Han sade: ”Murdji’ah är de som säger att tron består enbart av tal.”

Jag sade till Ahmad: ”Under dagtid avser en person att fasta en missad Ramadhân-dag dagen därpå utan att avse det framåt kvällen.” Han svarade: ”Han har redan avsett. Det är okej så länge han inte har upphävt den avsikten efteråt.”

Jag frågade Ahmad om personen som inför döden konverterar till islam och uttalar trosbekännelsen; skall hans muslimske arvinge ärva honom? Han svarade: ”Ja.”

Jag frågade Ahmad om personen som säger att Qur’ânen är skapad. Han svarade: ”Anse det värsta om honom.” Jag frågade: ”Är det otro?” Han svarade: ”Ja, jag svär vid Allâh.”

Jag frågade Ahmad om mannen som har samlag med sin fru utan att attraheras av kvinnor; belönas han för det? Han svarade: ”Ja, jag svär vid Allâh. Han vill ha barn.” Jag sade: ”Om han inte vill ha barn då? Han har bara samlag med henne för att hon är ung.” Han svarade: ”Varför skulle han inte belönas?”