al-Ikhwân al-Muslimûns syn på Hadîth-studier och posteringar

al-Ikhwân al-Muslimûn är inga män som är kända för kunskap. De till och med lockar från kunskap. De säger till vissa:

”Ni sysselsätter er själva med ”Hadîthen är rapporterad av den och den och den finns i den och den boken. Denna hadîth finns hos al-Bukhârî och Muslim.”

Den som är okunnig om något hyser också fientlighet mot det. Allâh (´azza wa djall) sade:

 بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

”Nej, de förkastar som lögn allt som ligger utanför deras kunskap och vars djupare mening de ännu inte förstår.”1

De bryr sig bara om posteringar. De är beredda på att raka skäggen och göra allt frivilligt bara de får sina posteringar. De är på gränsen till att tillämpa den kommunistiska principen ”målet främjar medlet”.

1 10:39