al-Ikhwân al-Muslimûns syn på de lärde

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 112

Ett av al-Ikhwân al-Muslimûns drag är att de brukar överdrivna öknamn. De kan kalla folk för kommunister och annat bara för att de inte sluter sig till dem. Ett annat drag de har är att de lockar från de lärde och beskyller dem för total okunnighet om nutida frågor. De kan uttala sig så om Shaykh Ibn Bâz, Shaykh al-Albânî och andra.