al-Ikhwân al-Muslimûns ställning till de lärda

Vissa al-Ikhwân al-Muslimûn tycker inte om de lärda. Om de fjäskar för några lärda gör de det bara för att gagna sitt kall.

De förbjuder sina anhängare att sitta med de lärda. I Jordanien stängde de av dem som vägrade och istället bjöd hem Shaykh al-Albânî till sina hem och bjöd hem människorna till honom. Detta är det största beviset för att de inte tycker om de lärda. Detta är också det största beviset för deras kalls fall. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte respekterar våra gamla, benådar våra unga och erkänner våra lärdas rättighet är inte från mitt samfund.”

Den som tvivlar på mina ord och att al-Ikhwân al-Muslimûn inte tycker om de lärda skall fråga sig själv vad som hände mellan Salafiyyûn och al-Ikhwân al-Muslimûn i Alexandria. Det blev en dispyt kring en fråga. Det ledde till att al-Ikhwân al-Muslimûn fick myndigheterna att ge sig på Salafiyyûn. Skillnaden mellan dem båda är som skillnaden mellan himmel och jord. Salafiyyûn bryr sig om kunskap och handlingar utmed bevisen. De andra säger sig skydda samhället för att sedan sätta käppar i hjulet för dem som kallar till islam.