al-Ikhwân al-Muslimûns och Djamâ´at-ut-Tablîghs plikt

Fråga: Under den förra lektionen sade du att al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh inte är otrogna och att de i stället är Ahl-ul-Bid´ah. Tillhör de de vilsna grupperna som har gått under, vilka nämns i hadîthen om splittringen?

Svar: Jag kan inte komma ihåg att jag sade det där. Dess betydelse är dock korrekt. De är – om Allâh vill – inte otrogna. De avviker dock från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik i kallet. De har avvikelser. Deras plikt är att korrigera sina fel och att kalla utmed den sanna metodiken och att kalla till Tawhîd och förbjuda avguderi. Det är plikten. Vi har däremot inte hört dem varna för avguderi eller kalla till Tawhîd. Det är en väldigt stor brist. Ett kall är inte korrekt på det viset.