al-Ikhwân al-Muslimûns kall är inte allomfattande

Ju mer en kallare är insatt i en fråga ju bättre begriper han den. Jag har rått förträffliga personer från al-Ikhwân al-Muslimûn i böckerna ”al-Makhradj min al-Fitnah”, ”as-Suyûf al-Bâtirah”, ”Hâdhihi Da´watunâ wa ´Aqîdatunâ” och detta är ett fjärde råd…

Bröder! Var inte den vilsne Hasan bin ´Abdillâh at-Turâbî en av era ledare i Sudan? När han blev frågad om al-Ikhwân al-Muslimûn vid Sharî´ah-fakulteten i San´â’ sade han i form av:

”al-Ikhwân al-Muslimûns kall är inte allomfattande. Det bryr sig bara om utbildade människor. Jag tog dem till en stege för att klättra uppåt. Sedan lämnade jag dem.”

Hasan at-Turâbî har talat sanning och han är en lögnare. al-Ikhwân al-Muslimûns kall är inte allomfattande. De bryr sig bara om skolade människor vid universiteten, affärsmän och högt uppsatta människor i landet. Det motstrider Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på alla. al-Bukhârî rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte en judisk pojke på sin dödsbädd och sade:

”Säg ”det finns ingen sann gud utom Allâh”.”

Pojken tittade på sin fader som sade:

”Lyd Abûl-Qâsim!”

Då sade pojken:

”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Därefter dog han.