al-Ikhwân al-Muslimûns hälsning

Till al-Ikhwân al-Muslimûns vanor som de har gjort till en ritual, hör att de hälsar på varenda en i samlingen; ”as-Salâmu ´alaykum”, ”as-Salâmu ´alaykum”, ”as-Salâmu ´alaykum”…

Detta motstrider Sunnah. Detta är baserat på manierism och tillgjordhet. Det är Sunnah att ge en Salâm till alla en enda gång; ”as-Salâmu ´alaykum”.

Om samlingen är liten och det är lätt att skaka hand med varenda en, gör han det utan att ge dem Salâm ännu en gång. Skulle samlingen däremot vara stor, hälsar han en gång och sätter sig ned där samlingen slutar. I detta fall har han uträttat sin plikt med den första hälsningen. Däremot är ingen skada skedd ifall samlingen är liten och personen hälsar en gång för att därefter skaka hand med varenda en utan att säga ”as-Salâmu ´alaykum”, ”as-Salâmu ´alaykum”, då detta motstrider Sunnah.