al-Ikhwân al-Muslimûns dröm och mardröm

Du finner hur Ahl-ul-Bid´as böcker är förbjudna och lov och pris tillkommer Allâh. Jag ber Allâh rensa det här landet från Ahl-ul-Bid´as böcker som har sin skepnad i al-Ikhwân al-Muslimûns böcker. Landets lärda har fortfarande inte insett att al-Ikhwân al-Muslimûns böcker är farligare än alla andra Ahl-ul-Bid´as böcker. Ty de har inte läst dem. Om de hade läst dem och vetat vad som finns i dem och insett vad som finns i dem… Just nu finns det inget som är så farligt för ungdomarna som al-Ikhwân al-Muslimûns ideologi och innovationer.

Vi har det bra ställt nu. Ondskan har alltid existerat i det islamiska samfundet. På Banû Umayyahs tid fanns det många som inte visste att sprit är förbjuden, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. I Saudiarabien är det lovliga och olovliga klart och tydligt tack vare de lärdas klargöring och skolorna som är grundade på den sanna metodiken. Det är bara Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som citeras. Det förargar alla Ahl-ul-Bid´a, det förargar al-Ikhwân al-Muslimûn. De vill sätta stopp för att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) citeras. De vill sätta stopp för bevisningen som river deras och deras vilsna ledares innovationer. De vill sätta stopp för att Ibn Taymiyyah, Ibn ´Abdil-Wahhâb och Ahmad bin Hanbal citeras. De drömmer om dagen då allt detta är över och endast Sayyid Qutb, al-Mawdûdî, Zaynab al-Ghazâlî, al-Khumaynî och deras jämlikar är kvar.

Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.