al-Ikhwân al-Muslimûn och Khomeini

Fråga: När Dr. Yâsîn Ghadhbân talar om Djamâ´at-ul-Djihâd, sid. 90, nämner han al-Khumaynî som imam, ledare.

Svar: Ja, al-Khumaynî är ju en imam – en imam till villfarelse. Det är han som säger att imamerna har en högre nivå än profeterna och änglarna. Det är han som säger att de har lika stor respekt för imamernas ord som för Qur’ânen. Det är han som sade i radioprogrammet i Teheran:

”Profeterna och imamerna lyckades inte med sina uppgifter. Det är al-Mahdî som kommer att lyckas med sin uppgift.”

Vad förväntar vi oss från al-Ikhwân al-Muslimûn? Att bli bröder med Ahl-us-Sunnah när al-Khumaynî anses vara en imam? Han är villfarelsens imam enligt Ahl-us-Sunnah.

Tig och dölj er själva! Det muslimska samfundet är inte med er. Ju mer ni talar desto mer inser muslimerna vem och vad ni är. Om de bara hade varit tysta och dolt sig själva och sin villfarelse. Om de bara hade låtit bli att offentliggöra sin villfarelse och sprida den bland muslimerna. al-Ikhwân al-Muslimûns predikstolar skakade av alla hyllningar till al-Khumaynî. En gång kom en Ikhwânî till mig och sade:

”Vi ber dig vara tyst och inte tala om al-Khumaynî. Vi vet att han är vilsen, men låt honom strypa dem.”

Han menade de muslimska makthavarna. Jag sade:

”Jag skall inte låta honom vara.”