al-Ikhwân al-Muslimûn i den otrogna riksdagen

Vi råder våra bröder att hålla sig borta från al-Ikhwân al-Muslimûns kall. Det är vårt råd till dem. Lov och pris tillkommer Allâh för att det är Ahl-us-Sunnahs kall som skakar om USA. Det är deras kall som skakar om USA och andra länder.

Vad gäller al-Ikhwân al-Muslimûn, sade de till dem att de kommer att ge dem ett eller två mandat så att de kan handskas enkelt med dem och få dem med sig i sina egna led. Vissa bröder från de otrogna länderna har berättat för mig att al-Ikhwân al-Muslimûn antingen tänker gå med i riksdagen i de otrogna länderna eller också har de redan gjort det.

Vi är inte från er och ni är inte från oss till dess att ni återvänder till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vi säger inte att ni är otrogna. Ni är bättre än de otrogna. Ni kallar dock till villfarelse och prövningar. Vi kommer inte att springa efter er.