al-Ikhwân al-Muslimûn har lovat det här livet trohetslöftet

De fattiga brödraskapet – al-Ikhwân al-Muflisûn, dvs. al-Ikhwân al-Muslimûn – och andra som följer drifterna började få människorna att lova dem… Lova dem vad? Lova dem trohetslöftet om det här livet och pengarna. De gjorde det trots att de varken kämpar eller är i strid med otron. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om trohetslöftet:

”Den som dör utan att ha trohetslöftet runt sin hals och dör, dör den hedniska tidens död.”

Om ledaren kräver den, måste de kapabla muslimerna bland indonesierna och andra lova honom det. De som inte är kapabla skickar sina eder.