al-Ikhwân al-Muslimûn har Khawâridjs fundament

Ett andra drag är det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) poängterade i samband med Allâhs ord:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i Skriften som är oklart, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening.”1

Versen klargör att de vilsna följer det oklara i Qur’ânen2. Exempel på det är rapporteringen som Ibn Wahb rapporterade via Bukayr som frågade Nâfi´:

”Vad tyckte Ibn ´Umar om Harûriyyah?” Han svarade: ”Han ansåg att de var Allâhs värsta skapelser. De använde sig av verser som uppenbarades om de otrogna och tillämpade dem på de troende.” Sa´îd bin Djubayr blev glad när han hörde det och sade: ”En av oklarheterna som Harûriyyah följer är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”3

Därefter binder de samman dem med:

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ

”… ändå sätter de otrogna andra vid sin Herres sida!”4

När de sedan ser makthavaren döma med något annat än sanningen säger de:

”Han har hädat och den som har hädat har satt andra vid Allâhs sida och den som har satt andra vid Allâhs sida har avgudat. Det här samfundet är avgudadyrkare.”

Följaktligen gör de uppror och dödar som du ser, ty de misstolkar den här versen.”5

Vad som utmärker och särskiljer Ahl-ul-Bid´a wal-Ahwâ’ är alltså detta som imamen (rahimahullâh) sade. Det är klart och tydligt. Om du funderar över det inser du att det stämmer och att det är ett av deras utmärkande kännetecken.

Samma vers använder sig al-Ikhwân al-Muslimûn av för att gjuta sin metodik och plattform, nämligen Takfîr på syndiga muslimska makthavare som dyrkar Allâh allena. De brukar den för att anse att var och en som dömer med något annat än Allâhs lag är otrogen. De glömmer bort att det har rapporterats autentiskt att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade när han förklarade samma vers:

”Det är en mindre otro.”6

Det är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm som inte gör Takfîr för en synd så länge inte syndaren anser den vara lovlig. Det är alltså ett rent fel och en klar villfarelse att använda sig av denna vers för att göra Takfîr på våra makthavare. Således förklarade Salafs imamer, inklusive imamerna i Nadjd, att uteblivet styre med Allâhs lag är en praktisk otro och ingen dogmatisk sådan. Synden är fortfarande en av de värsta synderna. Bara för att vi klargör den här domen så betyder det inte att vi tar lätt på att man styr med något annat än Allâhs lag, vilket fiender till islam och Sunnah anklagar oss för. Aldrig i livet! Vi dömer dock utmed Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom.

al-Ikhwân al-Muslimûn gör exempelvis Takfîr på våra makthavare och eggar mot dem från predikstolarna, föreläsningarna med mera. De utnyttjar dagens händelser för att hetsa folkmassorna mot dem och banar vägen för uppror mot dem. I och med att detta är deras fundament, som i sig är Khawâridjs fundament, så har de vinklat texterna i Qur’ânen och Sunnah så att de tjänar deras metodik som de sen presenterar för människorna i Qur’ânens och Sunnahs namn. Därmed argumenterar de med liknande verser för att göra Takfîr på dem som inte styr med Allâhs lag. De har ljugit och gått vilse; versen utgör inte alls något bevis för dem.

13:7

2al-I´tisâm (3/171) av ash-Shâtibî.

35:44

46:1

5al-I´tisâm (3/113) av ash-Shâtibî.

6Se at-Tabarîs ”Djâmi´-ul-Bayân” (10/356).