al-Ikhwân al-Muslimûn är splittrade och saknar metodik

Jag vet att Hizb-ut-Tahrîr fördömer parlamentstyret. Det gör även al-Ikhwân al-Muslimûn. Varför sluter sig då vissa från Hizb-ut-Tahrîr till parlamentet? Varför gör grupper från al-Ikhwân al-Muslimûn det? Varför är al-Ikhwân splittrade så att vissa stödjer parlamentet medan andra fördömer det? Känner ni till detta? Vad är meningen med denna grupp om den är splittrad sinsemellan. Detta är något vi känner till från Syrien innan jag flyttade hit.

Jag blev nyligen rådfrågad om Fiqh-böcker. Jag nämnde bl a ”Fiqh-us-Sunnah”. Den är författad av Sayyid Sâbiq som är en av de största al-Ikhwân al-Muslimûn i Egypten. Han tillhörde Hasan al-Bannâs (rahimahullâh) närmsta krets.

al-Ikhwân al-Muslimûn är splittrade kring boken och författaren. Det finns en grupp hos oss i Damaskus som studerar den i sina studiecirklar. Det var jag som rådde dem det. Om du beger till al-Ikhwân al-Muslimûn i norra Syrien i Halab, säger de att boken är förbjuden att undervisa då författaren är en Wahhâbî. Både grupperna är dock al-Ikhwân al-Muslimûn.

De har ingen teoretisk metodik. Hizb-ut-Tahrîr skiljer sig från dem som har en teoretisk metodik inom ett par frågor och inte inom islam som helhet.

al-Ikhwân al-Muslimûn har funnits i sextio-sjuttio år. De har fortfarande inte producerat en lärd som de kan vända sig till för att få en vers förklarad, för att veta huruvida en hadîth är autentisk eller svag eller för att få reda på de lärdas oenighet. Inte en enda har kommit från dem. Vad är då nyttan  med dessa kall och grupper?