al-Ikhwân al-Muslimûn är Khawâridj

Även om det finns folk som försöker ursäkta al-Ikhwân al-Muslimûn, är deras teori tveklöst en Khâridjî- och Takfîrî-teori. Deras böcker vittnar om det. Vi finner hur Sayyid Qutb lade grunderna till Takfîr och gjorde Takfîr på muslimerna. Han manade till våld och uppror mot makthavarna. Detta är just vad Khawâridjs metodik handlar om.

Först nu har de insett att de hade fel och att detta tankesätt inte leder någonvart. Vad har de gett muslimerna under alla dessa år? De har inte gett dem något annat än offer. Den ene fängslas medan den andre hängs.

På grund av deras handlingar och gärningar har kallet stramats åt. Kallet i Egypten, Syrien, Libyen och Tunisien har stramats åt på grund av deras handlingar. Samtliga religiösa muslimer har fått problem för att det finns en grupp som manar till uppror och organiserar hemliga organisationer för att störta makthavarna. Naturligtvis håller en människa inte tyst om du försöker störta henne. Till följd därav ser vi hur de har förberett makthavarna.

Vi skyddar inte makthavarna. Det finns makthavare – och skydd sökes hos Allâh – som är långt borta från religionen och låter bli att tillämpa dess domar. Men finns det någon välgång och nytta i det dessa människor utför eller blir det bara värre? Naturligtvis blir det bara värre.

I början var dessa makthavare bortvända från religionen. Men trots det, stred de inte mot de religiösa och de som ville tillämpa Sharî´ahs lagar. Moskéerna var fulla och människorna kunde fritt ägna sig åt dyrkan. När makthavarna såg att det fanns religiösa människor som kämpade för att sprida prövningar och kaos och störta dem, började de strida mot samtliga religiösa och strama åt kallet.

Det har aldrig hört till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagares eller de resterande Salafs metodik att operera hemligt och försöka störta makthavaren. I Ibn Abî ´Âsims ”as-Sunan” rapporteras det från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade att en man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Råd mig.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Håll dig till det offentliga och håll dig borta från det hemliga.”