al-Ikhwân al-Muslimûn är kända för falskheter

Åhörare: Dessa Ikhwâniyyât hyser ett märkligt agg. En av dem hade förtalat Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och tagit upp ”Wahhâbiyyah”. De nöjer sig inte med att förtala Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, utan angriper hela metodiken i form av ”Wahhâbiyyah”.

al-Albânî: De är kända. De är kända för falskheter.