al-Ikhwân al-Muslimûn är inte från Ahl-us-Sunnah

En av Muhammad Surûrs följeslagare: Många av al-Ikhwân al-Muslimûns ungdomar känner inte alls till dessa frågor detaljerat. Det enda det rör sig om är att de har träffat någon från dem och därmed slutit sig till dem. Är meningsskiljaktigheten mellan oss och denne fine och entusiastiske muslim inom fundamenten?

al-Albânî: Varför tar du inte upp ledarna och instruktörerna?

En av Muhammad Surûrs följeslagare: Vi skiljer oss från ledarna.

al-Albânî: Varför nämnde du inte dem?

En av Muhammad Surûrs följeslagare: Jag sade i början att vi inte håller med dem.

al-Albânî: Du sade att al-Ikhwân al-Muslimûn är tveklöst från Ahl-us-Sunnah. Du började tala om förgreningsfrågorna. Både jag och du känner till förgreningsfrågorna. Varför talar du inte om gruppens ledare som ger instruktioner till dessa godhjärtade individer som hade följt sanningen om de bara hade lämnat detta partiväsen? Därför säger jag att det inte är korrekt att anse att al-Ikhwân al-Muslimûn är Ahl-us-Sunnah då de strider mot Sunnah.