al-Ikhwân al-Muslimûn är ålagda att ångra sig och följa Salafs metodik

Fråga: Enligt al-Ikhwâns ledare, tar de inte till sig Sayyid Qutbs Takfîr. Istället avvisas det av personer som al-Hudhaybî.

Svar: Hasan al-Bannâ lade grunder och principer. Det finns uppgifter som bekräftar att han manade till förstörelse och ödeläggning som han själv höll sig borta ifrån. Vi bryr oss inte om personerna i sig för att varna för dem. Dessa människor är döda vare sig de gjorde bra ifrån sig eller inte. Vi ber Allâh att Han förlåter och förbarmar Sig över alla muslimer.

Vad som intresserar oss är den sanna metodiken. Det är Salafs metodik som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) var upprättade på som intresserar oss. Den som lämnar den, vare sig han är Ikhwânî, Tablîghî eller Surûrî, är ålagd att återvända till den sanna metodiken.

al-Ikhwân har tyvärr lärda som har slutit sig till denna organisation. Kanske känner de inte till denna metodiks rätta ansikte. I så fall är de ursäktade. Men om de får reda på denna metodiks egentliga lära och rätta ansikte, måste de lämna den. Den som lämnar den är den som söker sanningen medan den som förblir upprättad på al-Ikhwân al-Muslimûns metodik har fel.