al-Huwaynî söker närhet till Ahl-ul-Bid´ah

Jag har varit tyst i flera år beträffande Abû Ishâq al-Huwaynî. Jag hade tålamod med honom. Jag ville diskutera med honom. Jag skickade flera råd till  honom. Men han ändrades inte. Han går bara längre och längre bort från Salafs metodik samtidigt som han har starka band med Qutbiyyûn. Han säger
sig vara från Ahl-us-Sunnah medan han söker närhet till Ahl-ul-Bid´ah. Han umgås med dem och har starka band med dem.