al-Huwaynî och al-Maghrâwî är Takfîriyyûn

Fråga: Vad anser ni om följande personer: Muhammad al-Maghrâwî, Abû Ishâq al-Huwaynî och Husayn Ya´qûb?

Svar: Det jag känner till om Muhammad al-Maghrâwî, är att han är Takfîrî. Det är även Abû Ishâq al-Huwaynî som också är en av Abûl-Hasan  [al-Ma’ribîs] vänner och anhängare. Husan Ya´qûb känner jag inte till.