al-Huwaynî är med Qutbiyyûn

Fråga: Hur är dessa personer och skall vi lyssna på deras lektioner och dra nytta av dem? Abû Ishâq al-Huwaynî, Sa´îd bin Musfir, Sâlih al-Mughâmisî, Sâlih al-Munadjdjid, Muhammad ash-Shanqîtî, Ibrâhîm Shaqrah och ´Alî bin Hasan.

Svar: Vad gäller Abû Ishâq al-Huwaynî så är det allmänt känt att han är med Qutbiyyûn.