al-Huwaynî, al-Hawâlî, al-´Awdah, Surûr och ´Abdul-Khâliq är Ahl-ul-Bid´a

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq och Abu Ishâq al-Huwaynî anses vara innovatörer. Så är det. Detsamma gäller Safar [al-Hawâlî] och Salmân [al-´Awdah]. Även de anses vara innovatörer. Detsamma gäller tidskriften as-Sunnah som lämpar sig efter innovationer. Den drivs av Muhammad Surûr. Den och de som driver den. Den anses vara en tidskrift för innovationer.